Arbeidsrecht: wat verandert in 2016?

Posted by Ottoon december 22, 2015

Heeft u geen tijd om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen in het arbeidsrecht? Wilt u zich liever richten op uw bedrijf en uw werknemers? Besteed alle personeelszaken dan uit en schakel een specialist op het gebied van arbeidsrecht in. U kunt dan denken aan een advocaat van RechtNet. Zij houden voor u bij wat er allemaal verandert voor uw specifieke situatie. Ook staan ze u bij in het geval van arbeidsrechtelijke conflicten. Toch in 5 minuten op de hoogte zijn van alle wetswijzigingen? HISWA maakte een mooi overzicht voor u.

WW-duur wordt verkort

Op dit moment wordt de duur van het recht op een WW-uitkering gebaseerd op het arbeidsverleden. Maximaal kan 38 maanden WW worden verkregen en dit wordt teruggebracht naar 24 maanden in 2016. Voor de eerste 10 jaar geldt dat de opbouw van de uitkering gehandhaafd blijft, aldus het arbeidsrecht. Ieder gewerkt jaar betekent 1 maand WW-uitkering. Voor de jaren daarna geldt dat ieder jaar arbeidsverleden recht geeft op een halve maand uitkering. Bovenstaande is alleen van toepassing op mensen die op of na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen. Wie daarvoor al een WW kreeg, valt onder de oude regeling.

Hogere maximum transitievergoeding

Ieder jaar wordt het maximumbedrag van de transitievergoeding verhoogd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met ingang van 1 januari 2016 wordt dit maximaal € 76.000. Hier is alleen sprake van, wanneer een dienstverband eindigt op of na 1 januari 2016.

Vaker verzoek om aanpassen arbeidsduur

Wil een werknemer zijn arbeidsuren wijzigen, zijn arbeidsplaats of werktijd? Dan kon hij volgens het oude arbeidsrecht maximaal eenmaal in de twee jaren een verzoek hiervoor indienen. Met de nieuwe regeling mag een werknemer ieder jaar een dergelijk verzoek indienen. Dit moet hij wel minimaal 2 maanden voor de beoogde ingangsdatum doen. Een werkgever mag een verzoek afwijzen, maar moet wel kunnen motiveren waarom hij dat doet.

Minimumloon giraal betalen

Per 1 januari 2016 moet ten minste het netto verschuldigde wettelijk minimumloon verplicht giraal uitbetaald worden. Dit geldt niet voor de betaling van de vakantiebijslag. Dit betekent dat verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon niet meer toegestaan zijn. Wel mag ingehouden worden op het wettelijk minimumvakantiebijslag.

Gespecificeerde loonstroken

In artikel 7:626 BW staat duidelijk aan welke eisen een loonstrook volgens het arbeidsrecht moet voldoen. Vanaf 1 januari 2016 moeten alle bedragen waaruit het loon is samengesteld gespecificeerd zijn. Dat geldt voor eventuele onkostenvergoedingen, maar ook voor bedragen die op het loon zijn ingehouden.

VAR wordt afgeschaft

De Verklaring Arbeidsrelatie wordt op 1 april 2016 afgeschaft. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn nu samen verantwoordelijk voor controle op de fiscale beoordeling van hun arbeidsrelatie. U kunt nu al overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, die bepaalt wie verantwoordelijk is voor afdracht van loonheffingen.

AOW-leeftijd gaat versneld omhoog

Deze ontwikkeling uit het arbeidsrecht zat er al langer aan te kopen. In kleine stapjes gaat de AOW-leeftijd omhoog. In 2018 is de pensioenleeftijd 66 jaar en in 2021 67 jaar. Wie sinds 2013 al een vut- of prepensioenregeling krijgt, kan rekenen op een overgangsuitkering.

U staat er niet alleen voor

Duizelt bovenstaande u al? Heeft u geen idee wat er met transitievergoeding wordt bedoeld? Schakelt u dan gerust professionele hulp in op het vlak van arbeidsrecht. Een expert legt u vervolgens uit wat de wetswijzigingen voor uw specifieke situatie betekenen en wat u kunt doen. Zo gaan u en uw werknemers fiscaal gezond het nieuwe jaar tegemoet!

download

Deskundig advies bij een faillissement

Posted by trevoron februari 24, 2014

Deskundig advies bij een faillissement

Een faillissement is een situatie waarin een bedrijf of een persoon vaak niet weet wat hij of zij precies moet gaan doen. Deze situatie komt u niet dagelijks tegen waardoor u vaak niet weet wat u precies moet gaan doen of wat er op u te wachten staat. Het is daarom van belang dat u in zo’n situatie of een gelijkwaardige situatie een goed en deskundig advies vraagt van mensen die hier alles over weten.

U hoeft het niet alleen te doen

Als u in een faillissement zit dan lijkt het soms dat u alles alleen moet doen. dit is echter niet zo. Uw werknemers hebben er geen zin meer in en ontvangen geen salaris, de klanten krijgen hun betalingen niet van u en ga zo maar door. U kunt dus enorm negatief gaan denken door al deze tegenslagen. Daarom is het fijn dat u een faillissement niet alleen aan hoeft te gaan. U kunt advies vragen van een deskundig bedrijf die precies weet wat er aan gedaan kan worden. Een deskundig bedrijf weet precies hoe uw onderneming er voor staat en hoe het faillissement zich gaat uitten, met welke schulden ze achterblijven en hoe dit opgelost moet worden. Doordat een bedrijf dit over u weet kunnen ze ook het juiste advies geven en dat is erg belangrijk. U hoeft het in deze vervelende situatie niet alleen te doen.

Maak gebruik van een deskundige onderneming

Maak als u dat wil gebruik van het advies en de kennis van een deskundige onderneming. Met het juiste advies en de juiste hulp kunt u snel uit deze vervelende situatie zijn zonder dat u dit allemaal zelf hoeft uit te voeren. Op www.rechtnet.nl kunt u informatie vinden over hoe een faillissement er uit ziet en hoe dit in zijn werk gaat. Ook kunt u op deze website advocaten inschakelen voor andere situaties waarbij u het niet alleen kan doen.

 

 

No CommentsPosted in Financieel recht

Hypotheekvormen

Posted by adminon januari 7, 2014

Er bestaan een aantal verschillende hypotheekvormen. Meer informatie vindt u binnenkort op deze website.

No CommentsPosted in Financieel